Koruyucu Elektrik Bakımı

Bir tesisin arızasız ve eksiksiz çalışır durumda olabilmesi, periyodik zamanlarda koruyucu bakım yapılması ile mümkün olur. Periyodik koruyucu bakım yapılması ile tesis ve cihaz kendinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilmek maksadı ile işlerini eksiksiz yapar durumda bulunurlar. Ayrıca bu tesis ve cihazın normal ömrü imkânlar nispetinde uzatılmış olur. Bu bakımdan koruyucu bakım hem işletme ve hem de tesis ekonomisi bakımından çok önemlidir. Bu koruyucu bakım ana hatlarıyla aşağıda maddeleşmiştir:

●    Ana giriş (RST)  akım ve gerilim değerlerinin ölçümü

●    Ana panodaki aşırı akım ve gerilim koruma ekipmanlarının kontrolü

●    Ana pano içi kablo bağlantılarının kontrolü

●    Ana pano bara bağlantı kontrolü

●    Ana pano fazlar arası denge kontrolü

●    Ana pano içi elektrikli ekipmanların termik değerlerinin infra-red term-scanner ile ölçülmesi

●    Kompanzasyon kademelerinin çalışılırlığının kontrolü

●    Pompa ve dispenser kontrol panoları hariç tali panoların kontrolü, temizliği ve ölçümleri

●    Pompa altı ve tank menhol içi ex-proof girişlerinin kontrolü

●    Tanker topraklama barası, yeraltı akaryakıt depolama tankları, akaryakıt ve LPG dispenser/pompa, ana pano, paratoner, kanopi topraklamasının ölçümü ve onaylı raporu hazırlanması

●    Jeneratör, UPS, regülatör mevcut tip ve özelliklerinin raporlanması

●    Dispenser/pompa ve dolum hortumu elektrik iletkenliği kontrolü

●    İstasyon bodrumunda ve  su kuyularında LEL değerlerinin okunması. Bodrumda bulunan elektrikli ekipmanların raporlanması

●    Tank üstü ve dispenser/pompa altı menhol içi ve bina elektrik kablo tesisat boru (conduit) ile kablolar arasındaki boşluğunun (annuler boşluk) girişlerinin poliüretan köpükle izole edilmesi.

●    Jet wash ve Car wash yıkama makinesinin dış gövde üzerinden topraklama kontrolünün ve elektrik kaçağı kontrolü yapılması ve raporlanması.

●    Acil durum devre kesicileri ile acil aydınlatma ışıklarının çalışma kontrollerinin yapılması ( özellikle bu sistemin bulunduğu istasyonlarda jeneratör ile bağlantısının olup olmadığının kontrol edilip raporlanması )