Atık Yönetimi

Atıklar; Atık taşıma lisanslı tankerimizle Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) eşliğinde istasyonlardan alınarak Bertaraf edilmek üzere İzaydaş’ a teslim edilir. Atık taşıma işlemi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmektedir. Atık üreticisi konu hakkında bilgilendirilmekte, çevre kirliliği ve sağlığı açısından ilgili maddeler uyarınca sorumlulukları belirtilmektedir.

Sektörel ve yönetmelikte tank dibi atıkları veya sıvı yakıtların atıkları olarak belirtilen bu atıklar Tehlikeli Atıkların Yönetmeliği EK -5 te 13 07 03 olarak kodlanmıştır. Bu kodlama sistemi ULUSAL ATIK TAŞIMA FORMUNDA işlenerek atığın fiziksel özellikler belirtilerek teslim alınıp İZAYDAŞ bertaraf tesisine lisanslı aracımızla taşınmaktadır.

Bu taşıma lisanslı tankerle yapılmaktadır ve araç şoförleri ADR sertifikalıdır.